• Be kategorijos

Rekomendacijos programos „Atvyko.lt Monetos“ taisyklės

1.1 Rekomendacijos programos taisyklės „Atvyko.lt Monetos“ (toliau Taisyklės)

1.2 Programa „Atvyko.lt Monetos“ galioja nuo 2023 m. vasario 3 d. Iki 2023 m. birželio 1 d.

1.3 Vienos Atvyko.lt monetos vertė yra 10 euro centų.

4. Bet kuris „Atvyko.lt“ vartotojas turi teisę dalyvauti „Atvyko.lt Monetos“ programoje 2 punkte

nurodytu laikotarpiu, jei „Atvyko.lt“ sugeneruota nuoroda yra vartotojo „Atvyko.lt“ paskyroje, kurią galima rasti čia

5. „Atvyko.lt“ „Monetos“ kodas gali būti naudojamas tik pagal šias taisykles ir nuostatas. Vartotojui draudžiama tai naudoti bet kokiu kitu būdu, kuris gali būti laikomas nesąžininga komercine praktika, pvz. mokamos reklamos, el. laiškų ar žinučių siuntimą nepažįstamiems asmenims. Jeigu Vartotojui kyla klausimų ar kyla abejonių, ar jo veikla atitinka programos „Atvyko.lt Monetos“ sąlygas, Vartotojas turi atsiųsti užklausą adresu info@atvyko.lt.

6. Visi pakviesti vartotojai turi būti nauji vartotojai „Atyko.lt“ platformoje ir negali turėti esamos

„Atvyko.lt“ paskyros. Jei vartotojas sukuria paskyrą pagrindiniu tikslu rinkti premijas arba kitaip

pažeidžia programos  taisykles ir sąlygas, jis bus diskvalifikuotas iš programos ir negaus atlygio.

7. Jei „Atvyko.lt“ pastebi programos „Atvyko.lt Monetos“ taisyklių ir sąlygų pažeidimą ir praneša apie

tai Vartotojui, Vartotojas privalo iškart nutraukti savo dalyvavimą programoje.

8. Vartotojas gauna atlygį kuris yra lygus 100 Atvyko.lt monetų. Galioja iki kovo 1.

9. Kad vartotojas gautų atlygį, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

10.1. Vartotojas atitinka „Atvyko.lt monetos“programos sąlygas;

10.2. Vartotojas turi būti registruotas „Atvyko.lt“ platformoje;

10.3. Vartotojas ir pakviestas vartotojas yra skirtingi žmonės.

10.5. Pakviestas vartotojas turi būti naujai registruotas „Atvyko.lt“ platformos klientas ir atlikti siuntų pristatymo apmokėjimą per 30 dienų nuo registracijos dienos. Registruodamasis platformoje per 2 punkte nurodytą laiką pakviestas vartotojas turi užsiregistruoti naudodamas gautą specialią nuorodą;

11. „Atvyko.lt“ iš karto prideda monetas Vartotojui kaip atlygį, jei įvykdomos visos šiose sąlygose

nustatytos Apdovanojimo sąlygos.

12. Vartotojas gali pakviesti neribotą skaičių naujų vartotojų ir gauti atlygį už kiekvieną naują vartotoją,įvykdžiusį šiose sąlygose nustatytas sąlygas.

13. „Atvyko.lt“ turi teisę vienašališkai ir atskirai nepranešusi Vartotojui ir nurodytoms šalims pakeisti

arba nutraukti  programos sąlygas.

Taisyklių redakcija: 2023-02-03