Atvyko.lt naudojimosi taisyklės

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Šios tarpininkavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos asmeniui teikiant užsakymą (toliau Taisyklėse suprantamas kaip Klientas) apsipirkimo tarpininkui – UAB „Cargolot“, įmonės kodas: 304840097, adresas: A. Goštauto g. 8-342, LT-01108 Vilnius, (toliau Taisyklėse suprantamas kaip Tarpininkas) platformoje www.atvyko.lt. 

2. Klientas, registruodamasis Tarpininko administruojamoje interneto svetainėje www.atvyko.lt (toliau – Interneto svetainė), patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir  su jomis sutinka. 

3. Registracijos ir užsakymo pateikimo Interneto svetainėje metu Kliento pateiktus asmens duomenis Tarpininkas tvarko laikantis 2016 m. balandžio 27 d.  Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 

4. Kliento pateikti asmens duomenys nesuteikia Tarpininkui teisių siųsti Klientui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini Kliento užsakymui ir pristatymui įvykdyti. Klientui pageidaujant gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, jis turi išreikšti tokį savo sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo (užsisakyti tokius pranešimus savo paskyroje). Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu (atšaukti tokių pranešimų siuntimą savo paskyroje).

5. Tarpininko ir Kliento santykius, kiek tai neaptarta šiomis Taisyklėmis, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. PREKIŲ PRIĖMIMO IR PERVEŽIMO PASLAUGA – UŽSAKYMO PATEIKIMAS, VYKDYMAS IR ATŠAUKIMAS

6. Tarpininkas teikia prekių iš užsienio šalių prekybos vietų priėmimo, saugojimo ir pristatymo paslaugas t. y. Klientas internetu savarankiškai užsisako prekes iš užsienio pardavėjų, už prekes Klientas tiesiogiai atsiskaito pardavėjui, o prekes nurodo pristatyti į Tarpininko sandėlius, esančius užsienio šalyse. Tarpininkas, gavęs Kliento prekes užsienio sandėliuose, parveža jas į Tarpininko sandėlį Lietuvoje, iš kurio Klientas prekes atsiima pats arba Kliento nurodymu prekės perduodamos pristatyti kurjerių tarnyboms Lietuvoje. 

7. Klientas, norėdamas pateikti Tarpininkui užsakymą  prekės priėmimo ir pervežimo paslaugai,  jis turi užsiregistruoti (kai naudojamasi Tarpininko paslaugomis pirmą kartą) Tarpininko Interneto svetainėje skiltyje „Mano paskyra“ ir registracijos metu užpildyti formą, teisingai nurodant visus prašomus duomenis. Klientui sėkmingai užsiregistravus Interneto svetainėje, jis gali teikti užsakymus prekės priėmimo ir pervežimo paslaugai Interneto svetainėje prisijungdamas prie savo paskyros naudojantis registracijos metu sukurtais prisijungimo duomenimis. 

8. Su teikiamų paslaugų kainininku Klientas gali susipažinti čia: https://www.atvyko.lt/kainos/.

9. Klientas turi teisę bet kurioje stadijoje atšaukti savo užsakymą pateikdamas Tarpininkui laisvos formos prašymą ir jame nurodydamas užsakymo numerį. Tokiu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui sumą, lygią suteiktų paslaugų apimčiai, jei Tarpininkas jau buvo pradėjęs jas teikti.

3. PREKIŲ NUPIRKIMO, PRIĖMIMO IR PERVEŽIMO PASLAUGA – UŽSAKYMO PATEIKIMAS, VYKDYMAS IR ATŠAUKIMAS

10. Tarpininkas teikia prekių iš Jungtinės Karalystės prekybos vietų užsakymo – nupirkimo (Kliento vardu), gavimo, saugojimo ir pristatymo paslaugas t. y. priklausomai nuo Kliento suformuoto užsakymo, Tarpininkas Kliento vardu už Klientą atlieka dalį ar visus užsakymo etapus – prekės paiešką, apmokėjimą už prekę ir kitas su užsakymu susijusias užduotis. Šiuo atveju Tarpininkas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas tarp prekės pardavėjo ir pirkėjo (Kliento), Tarpininkas nėra laikomas prekės pardavėju ir neatsako už prekės kokybę, įpakavimą, sėkmingą jos pristatymą iki Tarpininko sandėlio užsienio valstybėje ir kt., kiek tai susiję su pirkėjo-pardavėjo santykiais, kurie nesusiję su teikiamomis Tarpininko paslaugomis. 

11. Norėdamas užsakyti prekių nupirkimo ir/ar pristatymo paslaugą, Klientas turi pateikti užsakymą Interneto svetainėje užpildydamas užsakymo formą https://www.atvyko.lt/paslaugos/tarpininkavimas-prekiu-paieska/. Šioje formoje Klientas  turi įvesti norimos prekės nuorodą į internetinį puslapį ir pateikti papildomą informaciją apie norimą spalvą, dydį ir kitą svarbią informaciją, susijusią su užsakymu. Tarpininkas, įvertinęs prekės pobūdį, kainą, dydį ir kt. aplinkybes, taip pat prekių pristatymo į Tarpininko sandėlį arba Kliento nurodytu adresu paslaugą, pateikia Klientui Tarpininko paslaugų kainos pasiūlymą. Gavęs Kliento patvirtinimą Tarpininkas prekes užsako Kliento vardu.

12. Klientas žino, kad vykdant prekių pristatymą iš Jungtinės Karalystės kiekvienu atveju Tarpininko paslaugos kaina skaičiuojama individualiai, kadangi Tarpininkas neturi galimybės iš anksto pateikti bendro kainininko dėl nuolat besikeičiančių ir bendrą paslaugos kainą įtakojančių mokesčių Jungtinėje Karalystėje. 

13. Klientas, teikdamas užklausą, privalo nurodyti kuo tikslesnius duomenis, kad Tarpininkui teikiant pasiūlymą būtų galima tiksliai apskaičiuoti kainą. Tai reiškia, kad Klientas privalo nurodyti tikslią nuorodą, aprašyti norimą dydį, spalvą ar pateikti kitą svarbią informaciją, kuri padėtų tiksliai nustatyti, kokios prekės pageidauja Klientas. 

14. Klientams pasiūlymai teikiami jų nurodytu elektroniniu paštu ir visos kainos nurodomos eurais. Klientui pateiktas pasiūlymas galioja vieną dieną, jei per tą laiką prekės kaina elektroninėje parduotuvėje nepakito. 

15. Jeigu praėjus daugiau nei vienai dienai Klientas nutarė išreikšti norą įsigyti prekes pagal pateiktą pasiūlymą, Tarpininkas pasilieka teisę perskaičiuoti ir pateikti pasiūlymą naujomis kainomis, jei per tą laiką pasikeitė prekės kaina ar nepriklausomai nuo Tarpininko valios padidėjo paslaugos kaina.

16. Klientas informuotas, kad Tarpininkas prekės nupirkimo – pristatymo paslaugą teikia veikdamas kaip atsiskleidęs tarpininkas LR teisės aktų nustatyta tvarka ir neatsako dėl Kliento vardu ir pasirinkimu nupirktų naujų ar naudotų daiktų garantijos.

17. Jei Kliento vardu ir pasirinkimu nupirktos prekės neatitinka Kliento lūkesčių, neatitinka funkcijų, turi defektų ar jie išryškėja po kurio laiko, tai Tarpininkas įsipareigoja prekės garantiniu laikotarpiu teikti Klientui komunikacinio pobūdžio pagalbą siekiant prekę pardavėjui grąžinti ar pakeisti kita.. Klientas supranta ir žino, kad Tarpininkas neatsako už prekės defektus, prekės keitimą ir/ar pinigų grąžinimą. Į Kliento pranešimus dėl gedimų/defektų turinčių prekių Tarpininkas atsakys kaip galėdamas greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

4. MOKĖJIMŲ TVARKA

18. Nurodytą kainą už Tarpininko teikiamas paslaugas Klientas privalo sumokėti bankiniu pavedimu per elektroninių atsiskaitymų sistemą „Paysera“.  

19. Nupirktas ir į Tarpininko sandėlius siunčiamas prekes Klientas įsipareigoja pilnai apmokėti iki prekių pristatymo į Tarpininko sandėlius dienos. Klientas žino ir supranta, kad Tarpininkas neprisiima atsakomybės, jeigu už prekes nebuvo sumokėta iki jas pristatant į Tarpininko sandėlius. Neapmokėtų prekių Tarpininkas nepriima. 

20.Už prekes, kai jas Kliento pavedimu ir Kliento vardu užsako Tarpininkas, Klientas įsipareigoja apmokėti per vieną parą nuo Tarpininko pateikto pasiūlymo dienos. 

21. Jei per tą laiką, kol Kliento lėšos yra įskaitomos į Tarpininko banko sąskaitą, pasikeitė prekės kaina elektroninėje parduotuvėje, Tarpininkas turi teisę reikalauti Kliento sumokėti kainų skirtumą, o Klientas turi teisę su padidėjusia kaina nesutikti. Klientui nesutikus su padidėjusia prekės kaina, Tarpininkas užsakymo nevykdo ir Kliento sumokėtą sumą grąžina per 10 darbo dienų. 

22. Jei per vieną dieną nuo Tarpininko pateikto pasiūlymo dienos Klientas Tarpininkui už prekes pagal pateiktą pasiūlymą nesumoka, laikoma, kad pasiūlymas nebegalioja. Jei nepaisant to, nuo pateikto pasiūlymo dienos praėjus daugiau nei vienai dienai Klientas sumokėjo Tarpininkui pagal pateiktą pasiūlymą, Tarpininkas turi teisę pasiūlymą perskaičiuoti ir jei pasikeitė prekės kaina elektroninėje parduotuvėje arba pasikeitė mokesčiai, įtakojantys Tarpininko paslaugos kainą, paprašyti Klientą padengti susidariusį kainų skirtumą. Klientui nesutikus su padidėjusia prekės ir/ar paslaugos kaina, Tarpininkas turi teisę užsakymo nevykdyti Kliento sumokėtą sumą grąžinant per 10 darbo dienų. 

23. Laikoma, kad už Tarpininko paslaugas yra atsiskaityta, kai lėšos įskaitomos į Tarpininko banko sąskaitą. 

5.  KLIENTO TEISĖS

24. Klientas turi teisę užsakyti Tarpininko teikiamas paslaugas Interneto svetainėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

25. Klientas turi teisę atšaukti savo užsakymą pateikdamas Tarpininkui laisvos formos prašymą ir jame nurodydamas užsakymo numerį. Tokiu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui sumą, lygią suteiktų paslaugų apimčiai, jei Tarpininkas jau buvo pradėjęs jas teikti.

26. Klientas turi teisę išreiškęs sutikimą Interneto svetainėje gauti Tarpininko naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus. Klientas turi teisę bet kurio metu duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais atšaukti apie tai pranešęs Tarpininkui elektroniniu paštu info@atvyko.lt 

27. Klientas turi ir kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose. 

6.  KLIENTO PAREIGOS

28. Klientas, naudodamasis Interneto svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Interneto svetainėje ir nepažeisti LR teisės aktų.

29. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai atsiskaityti Tarpininkui už suteiktas paslaugas. 

30. Klientas įsipareigoja atsiimdamas prekes iš Tarpininko sandėlių Lietuvoje jas apžiūrėti, o pastebėjus kokių prekės defektų iškart apie tai informuoti Tarpininką. Laikoma, kad prekės atitinka Kliento lūkesčius, jei atsiėmimo metu Klientas tarpininko neinformavo apie matomus trūkumus/defektus/pažeidimus. 

31. Klientas, sutikdamas su Taisyklėmis, įsipareigoja, jog į Tarpininko sandėlį nebus siunčiamos prekės, kurių saugojimas, prekyba, transportavimas, tvarkymas, laikymas, priežiūra, pristatymas yra draudžiami pagal šias Taisykles (žiūrėti šiose Taisyklėse pateiktą sąrašą) ir/ar bet kurios jurisdikcijos, kurioje siunta yra gaunama, pristatoma ar per kurią yra transportuojama, galiojančius įstatymus.

32. Klientas sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos Tarpininko sandėlyje bus saugomos ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pristatymo į Lietuvoje esantį Tarpininko sandėlį dienos, o praėjus numatytam laikotarpiui utilizuojamos. Siunta gali būti saugoma ilgesnį laikotarpį, tačiau tik raštišku Kliento prašymu, kiekvieną papildomą siuntos saugojimo dieną apmokestinant 1,01 EUR (vienas Euras ir 01 ct).

7.  TARPININKO TEISĖS

33 Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti užsakymą dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, jei Užsakovas neapmokėjo užsakymo per nurodytą terminą ar nepateikė visos reikalingos informacijos užsakymui įvykdyti arba dėl užsakytų daiktų ypatybių Tarpininkas neturi galimybių jų pristatyti ir pan., apie tai informuodamas Klientą kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

34. Tarpininkas turi teisę perpakuoti Kliento prekę, jei ji į Tarpininko sandėlį buvo pristatyta nesandarioje pakuotėje arba Tarpininkas mano, kad prekės esamoje pakuotėje pristatyti saugiai nepavyks.

8.  TARPININKO PAREIGOS

35. Tarpininkas įsipareigoja pristatyti Klientui jo užsakytas ir apmokėtas prekes. 

36. Tarpininkas įsipareigoja gavus Kliento prekes į savo sandėlius ir pastebėjus kokius nors gautų prekių pakuočių pažeidimus, nedelsiant informuoti apie tai Klientą ir priimti tolimesnius sprendimus dėl prekės pristatymo vadovaujantis Kliento nurodymais.

37. Tarpininkas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų jokiai trečiai šaliai be Kliento sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

38. Tarpininkas įsipareigoja grąžinti prekes pardavėjui savomis lėšomis, jei Klientui atsiimant jas jis pastebėjo prekės defektus ir prekę priimti atsisakė.

39. Tarpininkas įsipareigoja teikti Klientui komunikacinio pobūdžio pagalbą sprendžiant ginčus tarp Kliento ir pardavėjo.

8.  DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI

40. Klientas yra informuotas, kad Tarpininkas neteikia Taisyklėse nurodytų priėmimo, saugojimo ir pervežimo paslaugų ir draudžia per Tarpininką siųsti greitai gendančias (maisto produktai) ir lengvai dūžtančias prekes (dušo kabinas, veidrodžius). Tuo atveju, jei Klientas nesilaikydamas šių Taisyklių tokias prekes siuntė, Tarpininkas neatsako, jei prekes Klientas gavo sugedusias arba sudužusias. 

41. Klientas yra informuotas, kad naudojantis Tarpininko paslaugomis vadovaujantis LR teisės aktais draudžiama siųsti:

 • narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • deaktyvuotus nukenksmintus sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus, karinę amuniciją (įskaitant granatas, sviedinius, šovinius ir pan.), orinius šautuvus, bet kokias sprogstamųjų įtaisų ar šaunamųjų ginklų kopijas ir imitacijas;     
 • sprogiąsias (tokias, kaip oro pagalvės), degiąsias, radioaktyviąsias, nuodus, toksines, oksiduojančias ir kitas pavojingas medžiagas;
 • degtukus, žiebtuvėlius, magnetikus;
 • daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
 • daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
 • gyvus gyvūnus, išskyrus bites, dėles, šilkverpius, parazitus bei kenkėjų naikintojus, siunčiamus registruotose smulkiose siuntose oficialiai pripažintoms institucijoms;
 • alkoholinius gėrimus
 • alkoholinius gėrimus nesandariuose buteliuose;
 • visų rūšių aerozolius;
 • kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;
 • monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus galima siųsti tik įvertintose siuntose ir tik į tas šalis, kuriose leidžiama tokius daiktus įvežti.
 • Mėsos gaminiai būtinai turi būti hermetinėse pakuotėse. Siunčiamų mėsos gaminių kiekis turi būti nedidelis (iki 5 kg);
 • Nerekomenduojama siųsti tabako produktų. Net tose šalyse, į kurias nedraudžiama siųsti tabako gaminių, jie yra apmokestinami gana dideliais muito mokesčiais.
 • Draudžiama siųsti produktus aerozolinėse pakuotėse.
 

9. PAGRINDINIAI SIUNTŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI

Siuntos pakuotė turi būti tokia, kad apsaugotų siuntos turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo ir rūšiavimo metu: nuo sulankstymo, suliejimo skysčiais, sulaužymo ir pan. Tinkamas siuntos pakavimas užtikrina, kad siunta saugiai pasieks gavėją. Atsižvelgiant į tai, pateikiame pagrindines siuntų pakavimo taisykles. Jei siuntų pakavimo taisyklių nesilaikoma, Tarpininkas neatsako už siuntos sugadinimą pervežimo metu.

Tarpininkui pervežti pateikiamos siuntos:

1. privalo būti supakuotos į saugią pakuotę – tvirtą, sandarią, naują dėžę, kuri užklijuojama lipnia juosta arba izoliacija per visą apimtį. Tokia pakuotė užtikrina siuntos saugumą perkrovimo terminaluose metu, siuntai judant konvejeriu, transportuojant kartu su kitomis siuntomis ar kroviniais;

2. siuntoje esantys daiktai ar jų dalys negali išlįsti iš pakuotės;

3. siuntos pakuotė turi atitikti siunčiamo daikto dydį, formą, svorį ir t.t.;

4. siuntos pakuotė turi būti švari, tvarkinga, nepažeista;

5. ant siuntos pakuotės neturi būti jokių senų lipdukų ar kitų etikečių;

6. siuntos pakuotė turi būti pažymėta įspėjamaisiais lipdukais: viršus – apačia ir pan. šių lipdukų negalima klijuoti ant pakuotės briaunos;

7. siuntos turinys (pavyzdžiui, dėžėje esantys daiktai) negali liestis su išorinės pakuotės sienelėmis bei privalo būti papildomai apsaugos, pavyzdžiui, daikto kampai turi būti apsaugoti papildomomis, kietomis (kartoninėmis, plastmasinėmis) įmautėmis;

8. tuščios siuntos ertmė turi būti užpildytos plėvele su oro burbuliukais, putplasčiu ar pan. Siunta turi būti supakuota stabiliai, taip, kad jos viduje esantys daiktai nejudėtų;

9. jei vienoje dėžėje pakuojami keli daiktai, tai kiekvienas jų privalo būti apsaugotas burbuline plėvele taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu bei neliestų nei vieno iš pakuotės šonų;

10. siuntos su nestandartinėmis detalėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, kirviai, grėbliai, kastuvai, kopėčios, lyginimo lentos, karnizai, kitos ilgos lanksčios prekės ar jų detalės) turėtų būti transportuojamos specialiuose konteineriuose – dėžėse (gali būti kartonas), tūtose, jei ne – apvyniojamos 3-5 sluoksnių apsaugine plėvele (kiekviena siunta atskirai);

11. jei siunčiami skysčiai, jie turi būti supilti bakuose ar kituose specialiuose induose. Privaloma užtikrinti, kad indai būtų visiškai sandarūs ir skysčiai neištekėtų vartant pakuotes. Indų kamščiai turi būti su apsaugomis, kad neatsisuktų savaime;

12. į dėžę negalima dėti tokio svorio daiktų, kurių ji negali atlaikyti;

13. didelių gabaritų ar sunkesnės nei 31,5 kg pakuotės transportuoti privalo būti pateikiamos ant padėklų;

14. jei siuntos perduodamos ant padėklų (euro, pusinių, nestandartinių), jos neturi išsikišti už padėklo pagrindo ribų. Siuntos turi būtu sukrautos taip, kad apačioje esančios pakuotės būtų tvirtesnės ir sunkesnės už esančias viršuje. Patartina siuntas sutvirtinti tampriąja plėvele, lipniąja pakavimo ar plastikine izoliacine juosta ir pan.;

15. jei siuntos išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu.

Jei siunčiami daiktai nėra supakuojami į naują kartoninę dėžę; siunčiami daiktai ar jų dalys išlenda iš dėžės; siunčiami daiktai ar jų dalys apvyniojami permatoma plėvele; nesilaikoma kitų, aukščiau išdėstytų, reikalavimų, tai laikoma netinkama pakuotė ir Tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl tokios siuntos sugadinimo pervežimo metu.


10. ATSAKOMYBĖ

42. Tarpininko atsakomybė prasideda nuo to momento, kai Tarpininkas priima siuntą užsienio sandėlyje ir atsako siuntos vežimo metu iki to momento, kol siunta perduodama Klientui arba jo pasirinktai kurjerių tarnybai.

43. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už negautas į savo sandėlį prekes arba prekes, kurios į Tarpininko sandėlį atvyksta su pažeidimais. Tarpininkas įsipareigoja kuo greičiau informuoti Klientą apie negautą siuntą arba atvykusią apgadintą siuntą bei pateikti vaizdinę siuntos medžiagą (nuotrauką arba vaizdo įrašą) tada, kai akivaizdūs pažeidimai matosi išoriškai. Kad būtų vykdomas tolimesnis pristatymas, Tarpininkas privalo sulaukti Kliento atsakymo dėl tolimesnių veiksmų ir tarpininkauti Klientui nutarus prekę su pažeista pakuote grąžinti.

44. Tarpininkas neprisiima atsakomybės, jeigu siuntos nepristatytos į Tarpininko sandėlius dėl Kliento klaidos, pavyzdžiui, Klientui neteisingai nurodžius tarpininko sandėlio adresą. 

45. Tarpininkas neprisiima atsakomybės, jei Klientas per Tarpininką siuntė draudžiamus siųsti daiktus.

46. Krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais reglamentuoja CMR konvencija. Praradus dalį arba visą krovinį, Tarpininkas atlygina žalą Klientui vadovaujantis CMR konvencija. Pagal CMR konvenciją kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio.

47. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su draudžiamais gabenti daiktais ir pasilieka teisę bet kurioje pristatymo stadijoje atidaryti siuntą ir patikrinti turinį, surašant aktą, jeigu įtariama, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, draudžiami vežti per kitų valstybių teritoriją. Kilus įtarimams dėl galimo draudžiamų prekių gabenimo, Tarpininkas privalo imtis atitinkamų veiksmų pagal Lietuvos Respublikos įstatymu, t. y., atsisakyti priimti siuntas, o jeigu buvo priimtos – grąžinti pardavėjui. Šiuo atveju Tarpininkas turi teisę pareikalauti Kliento (o Klientas – pareigą) padengti visas išlaidas ir patirtus nuostolius, susijusius su šiuo įvykiu.

48. Jei Kliento pasirinkimu siunta iš Tarpininko sandėlių Lietuvoje pristatymui perduodama kitoms kurjerių tarnyboms, Tarpininkas neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja patirtų nuostolių, kurie gali atsirasti dėl kitų kurjerių tarnybų kaltės t. y. Tarpininko atsakomybė baigiasi nuo to momento, kai prekė yra perduota Kliento pasirinktai kurjerių tarnybai. 

49. Tarpininkas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią siuntą sustabdžius ar konfiskavus valstybinėms institucijoms ar, jei dėl siuntos buvo imtasi kokių nors teisinių veiksmų pagal taikomą teisę.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Klientas informuojamas, kad užklausas, prašymus ar pretenzijas Tarpininkui gali pateikti elektroniniu paštu info@atvyko.lt  arba registruotu laišku  adresu Kuršių 2B, Vilnius, Lietuva. Prašyme, užklausoje ar pretenzijoje tarpininkas privalo nurodyti kuo tikslesnę informaciją ir nurodyti savo kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą (jei turi), telefono numerį), taip pat, kokiu būdu nori gauti atsakymą. Jei to Klientas nenurodo, atsakymas siunčiamas tuo pačiu būdu, kokiu Tarpininkas gavo prašymą/užklausą/pretenziją. Atsakymą Tarpininkas pateiks ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo skundo/prašymo gavimo dienos.

51. Tarpininkas išlaiko neatšaukiamą teisę bet kuriuo metu taisyti ir pildyti Taisykles ir sąlygas bet kokiu būdu ir bet kokia apimtimi taip, kaip tai būtų reikalinga atsižvelgiant į taikomą teisę ar Tarpininko nuožiūra. Aktuali Taisyklių redakcija pateikiama Interneto svetainėje. Jeigu Klientas po atitinkamo Taisyklių ir sąlygų pakeitimo ir toliau naudosis Interneto svetaine ar teiks užsakymus Tarpininko paslaugoms, bus laikoma, kad Klientas sutiko su nauja Taisyklių redakcija.

52. Šioms Taisyklėms taikoma ir jos aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

53. Bet kokį ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, atsirandantį iš ar dėl šių Taisyklių šalys sprendžia derybų būdu. Kilusio ginčo nepavykus išspręsti taikiai, toks ginčas Kliento iniciatyva gali būti nagrinėjamas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (https://www.vvtat.lt). 

54. Klientas bet kurioje užsakymo stadijoje, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą(https://www.vvtat.lt).

Taisyklių redakcija: 2022-06-28