Įsipareigojimas

 UAB „Cargolot“ įsipareigoja netaikyti naudojimosi taisyklių 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2 ir 6.5 punktų sąlygų, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.
Atsižvelgdami į tai, įsipareigojame sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis netaikyti šių UAB „Cargolot“ naudojimosi taisyklių sąlygų:
2.4 punkto sąlygos „Visi siuntiniai siunčiami į „Tarpininko“ sandėlius, privalo turėti Pirkimo-Pardavimo kvitą arba sąskaitą-faktūrą, kuriuos prie siuntų turi pridėti pardavėjas (Fizinis/Juridinis asmuo iš kurio yra perkama prekė). Jeigu tokiu atveju, dėl dokumentų nebuvimo „Tarpininkas“ patiria kokią nors žalą arba papildomas išlaidas, „Klientas” privalo jas padengti“.
2.8 punkto sąlygos „Klientas sutinka gauti informacinio pobūdžio elektroninius laiškus su aktualia informacija apie siuntų statusus, jų pasikeitimus bei papildomas naujienas susijusias su „www.atvyko.lt“ platforma. Klientas visuomet turi galimybę atsisakyti šių naujienų, pakeisdamas savo paskyros nustatymus“.
2.10 punkto sąlygos „Tarpininko“ platforma, taip pat gali pasiūlyti esant pageidavimui, nupirkti ir pilnai atsiskaičius, pristatyti norimas prekes (įskaitant visus užsakymo etapus – prekės paieška, parinkimas, apmokėjimas už prekę ir kitos su užsakymu susijusios užduotys) nurodytu adresu. Arba tiesiog pateikti užsakymą, įvedus specialioje formoje nuorodą į norimos prekės internetinį puslapį ir pateikus papildomą informaciją apie norimą spalvą, dydį ir kitą svarbią informaciją susijusią su užsakymu“.
2.11 punkto sąlygos „Kaina, tai bet kokia pinigų suma, kurią „Klientas“ įsipareigoja sumokėti „Tarpininkui“ už Paslaugas, vadovaujantis šiomis Bendromis taisyklėmis ir sąlygomis bei tuo metu galiojančiu kainininku ir jame nurodytomis kainomis“.
3.1 punkto sąlygos „Tarpininkas įsipareigoja pristatyti Kliento prekes, kurios buvo pristatytos į Tarpininko sandėlį Lenkijoje bei vykdyti tolimesnį pristatymą į Kliento nurodytą vietą Lietuvoje, jeigu Klientas yra nepažeidęs sutartyje apibrėžtų sąlygų ir taisyklių“.
3.3 punkto sąlygos „Tarpininkas“ neprisiima atsakomybės už nepristatytas prekes, arba prekes kurios į Tarpininko sandėlį Lenkijoje, atvyksta su pažeidimais. Tarpininkas įsipareigoja kuo greičiau informuoti Klientą apie atvykusią apgadintą siuntą ir pateikti vaizdinę siuntos medžiagą
(nuotrauką arba vaizdo įrašas) tada, kai akivaizdūs pažeidimai matosi išoriškai. Kad būtų vykdomastolimesnis pristatymas, Tarpininkas privalo sulaukti Kliento atsakymo apie tolimesnius galimus veiksmus. Klientui pageidaujant, kad pažeista siunta būtų grąžinta siuntėjui, Tarpininkas gali
pasiūlyti Klientui prekės grąžinimo/pakeitimo ar tarpininkavimo paslaugą“.
3.7 punkto sąlygos „Tarpininkas“ neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su draudžiamais gabenti daiktais ir pasilieka teisę bet kurioje pristatymo stadijoje atidaryti siuntą ir patikrinti turinį bei sutarties iš „Kliento” pusės nesilaikymo atveju imtis atitinkamų veiksmų pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus. Esant tokiam atvejui, pinigai „Klientui“ nebus grąžinami, o „Tarpininkas“ turi teisę pareikalauti „Kliento“ padengti visas išlaidas ir patirtus nuostolius susijusius su šiuo įvykiu“.
3.8 punkto sąlygos „Tarpininkas“ transportavimo metu neprisiima atsakomybės už lengvai dūžtančias, neatsparias temperatūrų pokyčiams ir kitiems įprastiems galimiems veiksniams transportuojant neatsparias prekes iš Tarpininko sandėlių. <…> Tokios prekės privalo būti tinkamai supakuotos bei pažymėtos įspėjančiais lipdukais arba žymomis apie prekės pažeidžiamumą. Taip pat priklausomai nuo siuntos turinio turi būti pakuotės viršus/apačia atžymos“.
3.9 punkto sąlygos „Tarpininkas taip pat visiškai neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja patirtų nuostolių Klientui, kurie gali atsirasti Klientui renkantis tolimesnį siuntų pristatymą per Tarpininko partnerius (kurjerių tarnybas) Lietuvoje, kurie ir gali tapti sukeltos žalos kaltininkais ir tik pasilieka įsipareigojimą pareikšti pretenziją partneriams, dėl siuntų pažeidimų transportavimo metu ir atlyginti pilnai ar tik dalinai patirtą žalą tik tuo atveju, jeigu Tarpininko partneriai sutinka atitinkamą sumą (pilną ar dalinę) dengti savo sąskaita pripažindami kaltę dėl pažeistų prekių“.
5.1 punkto sąlygos „Tarpininkavimas tai Tarpininko teikiama papildoma paslauga Klientui, kai pats Klientas neturėdamas galimybių užsisakyti norimos prekės iš internetinių parduotuvių, užpildydamas specialią formą, atsiunčia Tarpininkui užklausą dėl konkrečios prekės įsigijimo ir galutinės kainos, įskaičiavus visus papildomus mokesčius, kurie gali būti įtraukti norint užtikrinti prekės pristatymą Kliento adresu“.
5.2 punkto sąlygos „Tarpininkas įsipareigoja, atsakyti į užklausą, ne vėliau nei per 24 val. nuo užklausos pateikimo per specialią formą būdu. Užklausos pateikimas kitokiais būdais, tokiais kaip telefoninė užklausa ar užklausos siuntimas el. paštu vienam iš darbuotojų, bus laikoma kaip netinkamai pateikta ir atsakymas į tokią užklausą, gali trukti ilgiau nei 24 val.“
5.4 punkto sąlygos „Jeigu už prekes turi būti atsiskaitoma kita valiuta, ne Eurais, keičiantis dienos kursui, pasiūlymas taip pat galioja tol kol kursas išlieka toks pat prie kurio ir buvo skaičiuojami ir teikiami pasiūlymai. Kursui pasikeitus į didesnę pusę, „Tarpininkas“ pasilieka teisę perskaičiuoti ir pateikti pasiūlymą naujomis kainomis“.
5.8 punkto sąlygos „Tarpininkas“ neprisiima jokios atsakomybės, dėl naujų ar naudotų daiktų garantijos, bet tik įsipareigoja „Klientui“, jog siuntos bus pristatytos su nepažeistomis pakuotėmis arba pastebėję kokius nors pakuočių pažeidimus, nedelsiant informuos apie tai „Klientą“, bet
kurioje pristatymo stadijoje“.
5.9 punkto sąlygos „Tarpininkas“ neįsipareigoja rūpintis netinkamų arba neatliekančių savo funkcijų daiktų grąžinimu savomis lėšomis, o „Klientas“sutikdamas su taisyklėmis supranta ir įsipareigoja sugedus pirkiniui garantiniu laikotarpiu, grąžinimu rūpintis pats arba už papildomą
mokestį, tai gali padaryti „Tarpininkas“, jeigu „Klientas“ pareiškia tam norą“.
5.10 punkto sąlygos „<…> Laikoma, jog už prekes yra pilnai atsiskaityta tik tuomet, kai  „Kliento“ pervestos lėšos yra pilnai įskaitomos į „Tarpininko“ atsiskaitomąją sąskaitą“.
5.11 punkto sąlygos „Per laiką, kurį „Kliento“ lėšos būna įskaitomos į „Tarpininko“ atsiskaitomąją sąskaitą, neįpareigoja „Tarpininko“ vykdyti užsakymo, nurodytomis kainomis pasiūlyme, jeigu per tą laiką pasikeitė banko kursas (jeigu prekė perkama kita valiuta, ne Eurais) arba pasikeitė kaina elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju, „Tarpininkas“ turi teisę paprašyti „Klientas“ priemokos ir nevykdyti užsakymo tol kol nebus išlygintas skirtumas“.6.1 punkto sąlygos „Tarpininkas“ pasilieka teisę, esant bet kokiems duomenų neatitikimams, vykdyti papildomus patikrinimus, siekiant užkirsti kelią nesąžiningam paslaugų vartojimui ir sustabdyti tolimesnį siuntų transportavimą iki kol nebus pateikti visi reikalaujami papildomi
duomenys ar dokumentai“.
6.2 punkto sąlygos „Tarpininkas“ vertindamas pateiktą papildomą informaciją esant duomenų neatitikimams, pasilieka teisę, vienašališkai nutraukti visus bendradarbiavimo santykius su Klientas ir įsipareigoja visas gautas arba siuntas kurios bus gautos ateityje Kliento vardu, išsiųsti atgaliniais adresais iš kur jos ir buvo atsiųstos“.
6.5 punkto sąlygos „<…> Esant bet kokiems neatitikimams, Tarpininkas pasilieka teisę veikti ir
vadovautis pagal apibrėžtas taisykles 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose“